Báo giá

 

 

Thời gian

Giá giờ hát (VNĐ/giờ)

 Phòng hạng A

Phòng V.I.P

Phòng
Super V.I.P 2

Phòng
Super V.I.P 1

Từ thứ 2 đến thứ 6

10g - 17g

350 000

450 000

 

450 000

 

700 000

sau 18g

350 000

450 000

Thứ 7, CN & ngày lễ

cả ngày

350 000

450 000

 

 

Phòng HạngA ( từ 4 đến 15 người) : Idol, Gucci, Bentley, Burberry
Phòng V.I.P
( từ 4 đến 15 người) : Vertu, Louis Vuitton, Hermes, Rolls Royce,
Phòng Super
( từ 6 đến 30 người): V.I.P 2 : Texas Club

Phòng Super:  V.I.P 1 ( từ 35 đến 75 người): Tom Royal

Liên Hệ : 0933534999